POVODŇOVÝ PLÁN obce Bulovka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/005587/2014; ze dne 09. 01. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/35056; ze dne 15. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MUF3286/2014/OSUZP/9/Hd; ze dne 14. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 03. 2020
offline verze 30. 03. 2020
digitalizovaná verze 30. 03. 2020
databáze POVIS 30. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i