POVODŇOVÝ PLÁN městyse Cerhenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/9704; ze dne 16. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: OZPZ 35735/15-Mu; ze dne 24. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 07. 2020
offline verze 30. 07. 2020
digitalizovaná verze 30. 07. 2020
databáze POVIS 30. 07. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i