POVODŇOVÝ PLÁN města Česká Třebová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Česká Třebová, Oddělení vnitřní správy
Č. j.: 17135/2015/KAT/JMA/1821; ze dne 11. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 11. 2018
offline verze 01. 11. 2018
digitalizovaná verze 01. 11. 2018
databáze POVIS 01. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i