POVODŇOVÝ PLÁN obce Dlouhá Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR945/045430/2021; ze dne 02. 02. 2021
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-30807/2021/120; ze dne 28. 04. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: 2123/21/ZPR/Ran; ze dne 15. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2022
offline verze 30. 11. 2022
digitalizovaná verze 30. 11. 2022
databáze POVIS 30. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i