POVODŇOVÝ PLÁN obce Dlouhá Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 1308/2015-122; ze dne 12. 01. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR954/007305/2014; ze dne 19. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: 1687/13/ZPR/Ran; ze dne 26. 06. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2019
offline verze 10. 12. 2019
digitalizovaná verze 10. 12. 2019
databáze POVIS 10. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i