POVODŇOVÝ PLÁN obce Dlouhá Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: 16528/2013-122; ze dne
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR954/001666/2013; ze dne
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: 1687/13/ZPR/Ran ; ze dne 26. 06. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2015
offline verze 15. 12. 2015
digitalizovaná verze 15. 12. 2015
databáze POVIS 15. 12. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i