POVODŇOVÝ PLÁN obce Dlouhoňovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe
Č. j.: LCR953/0000905/2018; ze dne 12. 01. 2018
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2022/025910; ze dne 06. 06. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUZBK-43350/2022; ze dne 06. 12. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 04. 2022
offline verze 26. 04. 2022
digitalizovaná verze 26. 04. 2022
databáze POVIS 26. 04. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i