POVODŇOVÝ PLÁN obce Dobročovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PSLL/17/8574; ze dne 10. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: 51989/2015; ze dne 07. 06. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2020
offline verze 17. 12. 2020
digitalizovaná verze 17. 12. 2020
databáze POVIS 17. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i