POVODŇOVÝ PLÁN obce Dobroměřice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: 301100-1760/2014; ze dne 16. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Louny, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí
Č. j.: MULNCJ 43048/2014  ; ze dne 04. 06. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 09. 2014
offline verze 15. 09. 2014
digitalizovaná verze 15. 09. 2014
databáze POVIS 12. 01. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i