POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolany u Olomouce

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-6609/2018/5419; ze dne 08. 06. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/003159/2018; ze dne 08. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Olomouc, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/169093/2018/OCHR/Fal; ze dne 17. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 05. 2018
offline verze 29. 05. 2018
digitalizovaná verze 29. 05. 2018
databáze POVIS 29. 05. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.005950.00666
end _require7.0E-50.00673
starting _initRouter2.0E-50.00674
finishing _initRouter0.048110.05486
starting init0.004620.05948
finishing init0.055960.11544
starting postDispatch0.021610.13705
finishing postDispatch0.836120.97317
finish2.0E-50.97318