POVODŇOVÝ PLÁN městyse Dolní Čermná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VDH/15/12676; ze dne 13. 05. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO23829/2015-219/Ze; ze dne 05. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR/953/001959/2015; ze dne 13. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULA 22012/2015; ze dne 26. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 07. 2020
offline verze 21. 07. 2020
digitalizovaná verze 21. 07. 2020
databáze POVIS 21. 07. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003240.00393
end _require6.0E-50.00399
starting _initRouter1.0E-50.004
finishing _initRouter0.047570.05157
starting init0.004590.05616
finishing init0.054740.1109
starting postDispatch0.021080.13198
finishing postDispatch0.77620.90818
finish2.0E-50.9082