POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Životice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Opava, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 04. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 11. 2017
offline verze 09. 11. 2017
digitalizovaná verze 09. 11. 2017
databáze POVIS 09. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i