POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Životice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/1000034/2017; ze dne 05. 12. 2017
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 18020/922/45.17/2017; ze dne 21. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy - Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 142226/2017; ze dne 09. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 11. 2017
offline verze 09. 11. 2017
digitalizovaná verze 09. 11. 2017
databáze POVIS 09. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i