POVODŇOVÝ PLÁN obce Dražůvky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/0030551/2018; ze dne 04. 07. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: ; ze dne 11. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov - Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP54734/18/380; ze dne 08. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 06. 2018
offline verze 11. 06. 2018
digitalizovaná verze 11. 06. 2018
databáze POVIS 11. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i