POVODŇOVÝ PLÁN obce Dříteč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s.p.
Č. j.: PLa/2019/034966; ze dne 19. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubice - Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/106202/19/SI; ze dne 14. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 09. 2019
offline verze 02. 09. 2019
digitalizovaná verze 02. 09. 2019
databáze POVIS 02. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i