POVODŇOVÝ PLÁN obce Drnovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/002588/2018; ze dne 14. 05. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-2292/2018/5419; ze dne 17. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí
Č. j.: MV 38372/2018; ze dne 12. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 05. 2022
offline verze 11. 05. 2022
digitalizovaná verze 11. 05. 2022
databáze POVIS 11. 05. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i