POVODŇOVÝ PLÁN obce Dubenec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/13/27517; ze dne 11. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Č. j.: OŽP/38790-2013/5680/2013/hz; ze dne 29. 11. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 08. 2016
offline verze 30. 08. 2016
digitalizovaná verze 30. 08. 2016
databáze POVIS 30. 08. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i