POVODŇOVÝ PLÁN města Habry

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 20294/2015-PVL; ze dne 17. 04. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/4204; ze dne 03. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/000982/2015; ze dne 18. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/1801/2015/RU; ze dne 29. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 08. 2020
offline verze 17. 08. 2020
digitalizovaná verze 17. 08. 2020
databáze POVIS 17. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i