POVODŇOVÝ PLÁN obce Heřmanov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR956/001057/2015; ze dne 15. 05. 2015
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/02007/2015/301100; ze dne 15. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MDC/69965/2015; ze dne 05. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 12. 2018
offline verze 03. 12. 2018
digitalizovaná verze 03. 12. 2018
databáze POVIS 03. 12. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i