POVODŇOVÝ PLÁN obce Heřmanov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR956/001057/2015; ze dne 15. 05. 2015
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/02007/2015/301100; ze dne 15. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MDC/69965/2015; ze dne 05. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 12. 2019
offline verze 02. 12. 2019
digitalizovaná verze 02. 12. 2019
databáze POVIS 02. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003440.00414
end _require8.0E-50.00422
starting _initRouter2.0E-50.00423
finishing _initRouter0.048390.05262
starting init0.004590.0572
finishing init0.054830.11203
starting postDispatch0.02020.13223
finishing postDispatch0.787660.91989
finish2.0E-50.9199