POVODŇOVÝ PLÁN města Hlučín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 15633/922/45.09/2017; ze dne 10. 10. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb
Č. j.: HLUC/48955/2017/OŽPaKS/Fi; ze dne 16. 10. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 08. 2017
offline verze 29. 08. 2017
digitalizovaná verze 29. 08. 2017
databáze POVIS 29. 08. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i