POVODŇOVÝ PLÁN města Horní Benešov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 13630/922/45.03/2014; ze dne 29. 09. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR047126/2014; ze dne 22. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/78876-14/pro-OŽP-444/2014/pro; ze dne 01. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 10. 2020
offline verze 29. 10. 2020
digitalizovaná verze 29. 10. 2020
databáze POVIS 29. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i