POVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Břečkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Správa Národního parku Podyjí
Č. j.: SZ NPP 1234/2019/3; ze dne 12. 11. 2019
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-38901/2019/5419; ze dne 10. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 131998/2019; ze dne 03. 04. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2019
offline verze 31. 10. 2019
digitalizovaná verze 31. 10. 2019
databáze POVIS 31. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003120.00381
end _require6.0E-50.00387
starting _initRouter1.0E-50.00388
finishing _initRouter0.049760.05364
starting init0.004540.05818
finishing init0.055050.11323
starting postDispatch0.020580.13381
finishing postDispatch0.792310.92612
finish2.0E-50.92613