POVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Břečkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Správa Národního parku Podyjí
Č. j.: SZ NPP 1234/2019/3; ze dne 12. 11. 2019
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-38901/2019/5419; ze dne 10. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 131998/2019; ze dne 03. 04. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2019
offline verze 31. 10. 2019
digitalizovaná verze 31. 10. 2019
databáze POVIS 31. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i