POVODŇOVÝ PLÁN obce Hraběšín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/18176; ze dne 10. 05. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/002726/2018; ze dne 26. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Čáslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ/16819/2018; ze dne 19. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 08. 2023
offline verze 29. 08. 2023
digitalizovaná verze 29. 08. 2023
databáze POVIS 29. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i