POVODŇOVÝ PLÁN obce Hrádek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 62931/2017-122; ze dne 13. 11. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/004134/2017; ze dne 28. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sušice - Odbor životního prostředí
Č. j.: 2569/18/ZPR/Ran; ze dne 18. 09. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 11. 2022
offline verze 25. 11. 2022
digitalizovaná verze 25. 11. 2022
databáze POVIS 25. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i