POVODŇOVÝ PLÁN obce Hrádek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 62931/2017-122; ze dne 13. 11. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/004134/2017; ze dne 28. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sušice - Odbor životního prostředí
Č. j.: 2569/18/ZPR/Ran; ze dne 18. 09. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2019
offline verze 17. 12. 2019
digitalizovaná verze 17. 12. 2019
databáze POVIS 17. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.0030.00372
end _require9.0E-50.00381
starting _initRouter1.0E-50.00382
finishing _initRouter0.049040.05287
starting init0.004590.05745
finishing init0.056010.11347
starting postDispatch0.021950.13542
finishing postDispatch0.845330.98074
finish1.0E-50.98076