POVODŇOVÝ PLÁN města Hronov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/047003; ze dne 29. 10. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/007802/2020; ze dne 19. 11. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNAC86644/2020/ŽP; ze dne 19. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 11. 2020
offline verze 10. 07. 2020
digitalizovaná verze 10. 07. 2020
databáze POVIS 26. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i