POVODŇOVÝ PLÁN města Humpolec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR954000709/2017; ze dne 21. 02. 2017
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 22898/2017-460; ze dne 18. 04. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče
Č. j.: MUHU/14598/2017/Šb; ze dne 01. 06. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 10. 2010
offline verze 20. 10. 2010
digitalizovaná verze 20. 10. 2010
databáze POVIS 20. 10. 2010
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i