POVODŇOVÝ PLÁN města Humpolec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 22898/2017-460; ze dne 18. 04. 2017
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR954000709/2017; ze dne 21. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče
Č. j.: MUHU/14598/2017/Šb; ze dne 01. 06. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 03. 2019
offline verze 01. 03. 2019
digitalizovaná verze 01. 03. 2019
databáze POVIS 01. 03. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i