POVODŇOVÝ PLÁN města Humpolec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR954/006790/2020; ze dne 21. 12. 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-16830/2021/240; ze dne 03. 03. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče
Č. j.: MUHU/44042/2021/Šb; ze dne 19. 08. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 03. 2023
offline verze 27. 03. 2023
digitalizovaná verze 27. 03. 2023
databáze POVIS 27. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i