POVODŇOVÝ PLÁN obce Hutisko-Solanec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/005982/2015; ze dne 09. 12. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM63256/2015-219/Ju; ze dne 16. 12. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: 20774/2014-323; ze dne 13. 02. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 08. 2020
offline verze 07. 08. 2020
digitalizovaná verze 07. 08. 2020
databáze POVIS 07. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i