POVODŇOVÝ PLÁN obce Javorník

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO09609/2018-419-To; ze dne 02. 03. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/003524/2018; ze dne 05. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: MVNM/23090/2018; ze dne 20. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 06. 2018
offline verze 12. 06. 2018
digitalizovaná verze 12. 06. 2018
databáze POVIS 12. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i