POVODŇOVÝ PLÁN města Jesenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 33450/2017-460; ze dne 19. 06. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUCE 31778/2017 OŽP/V/Čo-S; ze dne 22. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 04. 2017
offline verze 03. 04. 2017
digitalizovaná verze 03. 04. 2017
databáze POVIS 04. 01. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i