POVODŇOVÝ PLÁN města Jiříkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, státní podnik, správa toků - oblast povodí Ohře
Č. j.: LCR956/002955/2017; ze dne 22. 11. 2017
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/46811/2017-2/301100; ze dne 03. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rumburk - odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 09. 01. 2011
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 10. 2017
offline verze 06. 10. 2017
digitalizovaná verze 06. 10. 2017
databáze POVIS 06. 10. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i