POVODŇOVÝ PLÁN města Kaplice-stary

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy s. p.
Č. j.: 14136/2014-122; ze dne 18. 03. 2014
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR954/001521/2014; ze dne 27. 03. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kaplice - Odbor životního prostředí a úřad územního plánování
Č. j.: MěÚK/08618/2014; ze dne 09. 09. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 12. 2017
offline verze 31. 12. 2017
digitalizovaná verze 31. 12. 2017
databáze POVIS 31. 12. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i