POVODŇOVÝ PLÁN obce Kobylá nad Vidnavkou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 03362/922/45.22/2015; ze dne 12. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001151/2015; ze dne 11. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ/14164/2015/02/OŽP/Posp ; ze dne 20. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2014
offline verze 30. 06. 2014
digitalizovaná verze 30. 06. 2014
databáze POVIS 30. 06. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i