POVODŇOVÝ PLÁN městyse Komárov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy s. p., závod Berounka
Č. j.: 60030/2013-323; ze dne 29. 11. 2013
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Vltavy
Č. j.: LCR954/005887/2013; ze dne 25. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hořovice - Odbor výstavby a životního prostředí 
Č. j.: LCR953/003577/2014; ze dne 16. 01. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 06. 2019
offline verze 13. 06. 2019
digitalizovaná verze 13. 06. 2019
databáze POVIS 13. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i