POVODŇOVÝ PLÁN obce Kořenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/041389; ze dne 29. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUKOLIN/OPZP 99418/20-hak; ze dne 03. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 10. 2021
offline verze 18. 10. 2021
digitalizovaná verze 18. 10. 2021
databáze POVIS 18. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i