POVODŇOVÝ PLÁN obce Krasov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 00714/922/2015; ze dne 27. 01. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/000289/2015; ze dne 23. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: Mukrn/201504005/ZP/OF/Su; ze dne 11. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 06. 2023
offline verze 08. 06. 2023
digitalizovaná verze 08. 06. 2023
databáze POVIS 08. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i