POVODŇOVÝ PLÁN obce Křinice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/56188; ze dne 04. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Broumov – Odbor životního prostředí
Č. j.: PDMUBR 6667/2018; ze dne 21. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2020
offline verze 10. 12. 2020
digitalizovaná verze 10. 12. 2020
databáze POVIS 10. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i