POVODŇOVÝ PLÁN obce Krmelín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/02852/2020; ze dne 02. 03. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/000909/2020; ze dne 18. 02. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMFM 52944/2020; ze dne 09. 04. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 06. 2020
offline verze 18. 06. 2020
digitalizovaná verze 18. 06. 2020
databáze POVIS 18. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i