POVODŇOVÝ PLÁN obce Kunětice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/36899; ze dne 23. 08. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/16236/15/SI; ze dne 13. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 07. 2020
offline verze 31. 07. 2020
digitalizovaná verze 31. 07. 2020
databáze POVIS 31. 07. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i