POVODŇOVÝ PLÁN města Lanžhot

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/007859/2020; ze dne 20. 11. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-44954/2020/5419; ze dne 01. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUBR 195735/2020; ze dne 09. 12. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 11. 2020
offline verze 27. 11. 2020
digitalizovaná verze 27. 11. 2020
databáze POVIS 27. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i