POVODŇOVÝ PLÁN obce Lednice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/004278/2019; ze dne 19. 09. 2019
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-41254/2019/5419; ze dne 15. 10. 2019
Národní památkový ústav
Č. j.: NPU-310/78994/2019; ze dne 18. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUBR 179073/2019; ze dne 16. 12. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 11. 2019
offline verze 27. 11. 2019
digitalizovaná verze 27. 11. 2019
databáze POVIS 27. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i