POVODŇOVÝ PLÁN obce Lednice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 22. 08. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 09. 2019
offline verze 17. 09. 2019
digitalizovaná verze 17. 09. 2019
databáze POVIS 17. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i