POVODŇOVÝ PLÁN obce Lesnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM030655/2014-219/To; ze dne 28. 07. 2014
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/002973/2014; ze dne 14. 07. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí
Č. j.: 2014/8702ZP-MUZB; ze dne 07. 08. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 06. 2019
offline verze 06. 06. 2019
digitalizovaná verze 06. 06. 2019
databáze POVIS 06. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i