POVODŇOVÝ PLÁN obce Lesnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM030655/2014-219/To; ze dne 28. 07. 2014
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/002973/2014; ze dne 14. 07. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí
Č. j.: 2014/8702ZP-MUZB; ze dne 07. 08. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 06. 2018
offline verze 28. 06. 2018
digitalizovaná verze 28. 06. 2018
databáze POVIS 28. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i