POVODŇOVÝ PLÁN města Letohrad

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/003522/2017; ze dne 11. 08. 2017
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/33282; ze dne 24. 08. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, odbor obrany a kriz. řízení
Č. j.: MUZBK-18209/2017/OBR; ze dne 09. 08. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 03. 2018
offline verze 15. 03. 2018
digitalizovaná verze 15. 03. 2018
databáze POVIS 15. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i