POVODŇOVÝ PLÁN kraje Liberecký

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.004950.00565
end _require9.0E-50.00574
starting _initRouter2.0E-50.00576
finishing _initRouter0.053690.05945
starting init0.00480.06425
finishing init0.067960.13221
starting postDispatch0.02320.15542
finishing postDispatch0.169920.32534
finish1.0E-50.32535