POVODŇOVÝ PLÁN kraje Liberecký

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003740.00446
end _require9.0E-50.00455
starting _initRouter1.0E-50.00456
finishing _initRouter0.048550.05312
starting init0.004620.05773
finishing init0.05590.11364
starting postDispatch0.019630.13327
finishing postDispatch0.165040.29831
finish1.0E-50.29832