POVODŇOVÝ PLÁN obce Libhošť

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR0002485/2019; ze dne 23. 09. 2019
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/15664/2019/922/45.15; ze dne 07. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/1753/2020/Bš; ze dne 08. 01. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 12. 2019
offline verze 05. 12. 2019
digitalizovaná verze 05. 12. 2019
databáze POVIS 05. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i