POVODŇOVÝ PLÁN obce Libina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM74528/2017-419/Ju; ze dne 17. 01. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/1000827/2017; ze dne 11. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor krizového řízení
Č. j.: MUSP10480/2018; ze dne 09. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 02. 2018
offline verze 26. 02. 2018
digitalizovaná verze 26. 02. 2018
databáze POVIS 26. 02. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i