POVODŇOVÝ PLÁN obce Linhartice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 09. 2020
offline verze 14. 09. 2020
digitalizovaná verze 14. 09. 2020
databáze POVIS 14. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000790.00079
starting _require0.004620.0054
end _require7.0E-50.00547
starting _initRouter1.0E-50.00548
finishing _initRouter0.051470.05695
starting init0.005150.0621
finishing init0.0560.1181
starting postDispatch0.025370.14346
finishing postDispatch0.835420.97889
finish2.0E-50.9789