POVODŇOVÝ PLÁN obce Linhartice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/006471/2020; ze dne 08. 10. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-38652/2020/5419; ze dne 20. 10. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMT 29379/2020; ze dne 14. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 10. 2020
offline verze 26. 10. 2020
digitalizovaná verze 26. 10. 2020
databáze POVIS 26. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i