POVODŇOVÝ PLÁN obce Loučany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001959/2018; ze dne 02. 05. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO16677/2018-419/To; ze dne 12. 04. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/133633/2018/OCHR/Fal; ze dne 04. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 06. 2022
offline verze 20. 06. 2022
digitalizovaná verze 20. 06. 2022
databáze POVIS 20. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i