POVODŇOVÝ PLÁN obce Luleč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/006595/2019; ze dne 13. 11. 2019
Povodí Moravy, s. p
Č. j.: PM-46338/2019/5419; ze dne 08. 11. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MV 1808/2020; ze dne 08. 01. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 12. 2019
offline verze 06. 12. 2019
digitalizovaná verze 06. 12. 2019
databáze POVIS 06. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i