POVODŇOVÝ PLÁN obce Martinice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM1368/2013-219/Ju; ze dne 01. 02. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: HOL-770/3998/2013/ŽP/Ve; ze dne 26. 03. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 03. 2013
offline verze 26. 03. 2013
digitalizovaná verze 26. 03. 2013
databáze POVIS 26. 03. 2013
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i