POVODŇOVÝ PLÁN města Mikulov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM22850/2015-219/Ju; ze dne 02. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: STZI/29743/2015/AUGI; ze dne 04. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 03. 2019
offline verze 19. 03. 2019
digitalizovaná verze 19. 03. 2019
databáze POVIS 19. 03. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i