POVODŇOVÝ PLÁN obce Morašice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/7915; ze dne 19. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001220/2015; ze dne 30. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí
Č. j.: CR 057778/2015 OŽP/KI; ze dne 02. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 12. 2016
offline verze 05. 12. 2016
digitalizovaná verze 05. 12. 2016
databáze POVIS 05. 12. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i