POVODŇOVÝ PLÁN města Moravská Třebová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM062953/2013-219To; ze dne 13. 12. 2013
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR0009482/2018; ze dne 13. 12. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMT 01512/2014; ze dne 15. 01. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 04. 2021
offline verze 12. 04. 2021
digitalizovaná verze 12. 04. 2021
databáze POVIS 12. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i