POVODŇOVÝ PLÁN obce Mouchnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/211/2015; ze dne 23. 02. 2015
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM001106/2015-219/Ro; ze dne 07. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP11447/15/425; ze dne 31. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2019
offline verze 12. 12. 2019
digitalizovaná verze 12. 12. 2019
databáze POVIS 12. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i